— ENG A branding project and renewed visual identity for the Fee de CafeRecently I've received a request for work from the owner of Fee de Cafe. It is a network of coffee houses placed in Kherson, Ukraine, which has been operating in the market for about ten years. These coffee shops are positioned as meeting points for close friends and relatives. Their range includes cakes, healthy desserts and the coffee itself. The owner wanted to update some elements of the identity and logo. However, in the process of getting acquainted with the task and collecting data, problems of communication with the audience were revealed, as well as lack of a common style and technical harmony in all production of the company. I was also surprised by the absolute lack of technical solutions in printing and the absence of the unified concept of institutions (which includes 3 coffee shops). Logos were used chaotically. When I realized the problem, I proposed to cover a wider range of work. Namely: to build a new vision of what a brand should look like and to come up with a unified concept within the framework of what exists in individual establishments of the network, to improve the possibilities of using the logo in different variations (signs, menus, posters) with a convenient bringing it to production. My offer was agreed. The work also included the development of menus, stands, cups, napkins, decor and identity items. In particular, I systematized branding and technical work to facilitate cooperation with printing. Mid-term focus groups were held to understand the desired outcome and adjust the goals throughout the process. As a result of our collaboration, a single brand concept was created and different institutions of the network were brought to the same style. A general identity and several seasonal items (eg, spring-themed cups) were developed, as well as advertising for the magazine. The cooperation goes on... — УКР Проект брендінгу та оновлення айдентики для мережі кав'ярень Fee de CafeНещодавно надійшов запит на оновлення айдентики від власниці кав'ярень Fee de Cafe. Це мережа в місті Херсон, яка працює на ринку близько десяти років. Кав'ярні позиціонуються як місця для зустрічей близьких друзів та родичів, а в їх асортименті представлені тістечка та смаколики, здорові десерти та, звісно, сама кава. Власниця поставила завдання оновити деякі елементи айдентики та логотип. Проте в процесі ознайомлення з поставленою задачею та збору даних, було виявлено проблеми комунікації мережі з аудиторією, в тому числі відсутність єдиного стилю, зрозумілого наративу, а також технічної гармонії у всій продукції компанії. Вразила також абсолютна відсутність технічних рішень в поліграфії та єдиної концепції закладів (яких між іншим 3). Логотип використовувався хаотично. Після усвідомлення проблеми, у відповідь на завдання я запропонував охопити ширший спектр робіт. А саме: побудувати нову візію того як повинен виглядати бренд та зібрати єдину концепцію в рамках того, що існує в окремих закладах мережі, більш детально опрацювати можливості використання логотипу у різноманітних варіаціях (вивіски, меню, постери) зі зручним доведенням його до виробництва. Мою пропозицію було погоджено. Також робота включила розробку меню, стендів, стаканчиків, серветок, торбинок та елементів декору і айдентики. Зокрема, було проведено систематизацію брендінгу і технічну роботу з полегшення співпраці з поліграфією. Впродовж усього процесу роботи проводились проміжні фокус-групи аби розуміти бажаний результат та коригувати встановлені цілі у разі необхідності. В результаті нашої співпраці було створено єдину концепцію бренду, а різні заклади мережі було приведено до одного стилю. Було розроблено загальну айдентику та кілька сезонних позицій (напр., стаканчики з весняною тематикою), а також рекламний оберт для журналу. Співпраця продовжується...